THƠI KHOA BIÊU 20-21

THOI KHOA BIEU NH 2020-2021( 2 BUOI/NGAY)

   THỜI KHOÁ BIỂU -NĂM HỌC 2020-2021  (CHÍNH)     
  (Áp dụng cho tất cả các khối lớp từ ngày 05 tháng 9 năm 2020)       
                 
1D2A2B2C2D3A3B3C3D3E4A4B4C5A5B5C 
TNghiệm C.CỜC.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜC.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜ C.CỜC.CỜ C.CỜ C.CỜC.CỜ C.CỜ  
T.ViệtT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.AnhT.ĐọcT.ĐọcT.AnhT.ĐọcT.ĐọcT.Đọc 
T.Việt T.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcToánT.AnhT.ĐọcToánToánToán 
Đ.Đức Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán T.AnhT.ĐọcT.AnhToánToánC.TảC.TảC.Tả 
 Đ.Đức Đ.Đức Đ.Đức Đ.Đức             
T.Việt(Ôn)    TinT.AnhT.DụcToán Toán C.TảC.TảC.TảT.AnhM.ThuậtT.Dục 
T.Việt(Ôn)    TinT.DụcT.AnhLT.Toán LT Toán KhoaKhoaKhoaT.DụcT.AnhM.Thuật 
Toán(Ôn)    T.DụcTinT.AnhT.CôngT.CôngL.SửK.ChuyệnL.SửM.ThuậtT.DụcT.Anh 
T.DụcT.DụcC.TảC.TảT.AnhT.AnhC.TảC.TảC.TảC.TảToán Toán TinToán Toán Toán  
T.ViệtT.AnhT.DụcT.AnhC.TảC.TảToán Toán Toán Toán LT&CLT&CToán TinLT&CT.Dục 
T.ViệtC.Tả T.AnhT.DụcToán Toán TNXHTNXHTNXHTNXHK.ChuyệnTLVLT&CLT&CTinLT&C 
Toán Toán Toán Toán T.DụcTNXHT.AnhTinĐ.ĐứcĐ.ĐứcT.AnhL.SửK.ChuyệnK.ChuyệnK.Chuyện K.Chuyện 
 TNXHTNXHTNXHTNXH            
M.Thuật    Đ.ĐứcĐ.ĐứcĐ.ĐứcNhạcT.AnhTin T.AnhT.DụcĐ.ĐứcĐ.ĐứcĐ.Đức 
Nhạc    T.ViếtT.Viết T.ViếtT.AnhM.ThuậtTin T.DụcT.AnhKhoaKhoaKhoa 
T.Anh    LT.Việt LT.Việt LT.Việt M.ThuậtNhạcT.DụcTinT.AnhL.SửL.SửL.Sử 
T.ViệtM.ThuậtT.ĐọcT.ĐọcT.DụcNhạcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcT.Anh 
T.ViệtNhạcToán M.ThuậtT.ĐọcT.ĐọcToán Toán Toán T.DụcToánToánToánToán T.AnhT.Đọc 
Toán T.ĐọcM.ThuậtNhạcToán Toán T.DụcT.AnhT.Viết Toán KhoaKhoaKhoaT.AnhToán Toán  
TNXHToán NhạcToán M.ThuậtT.CôngT.AnhT.CôngT.DụcT.Viết TLVT.Anh TLVTLVTLVTLV 
                 
T.Việt(Ôn)T.ViếtTLVT.Viết T.AnhC.Tả C.TảT.AnhT.DụcTinĐ.ĐứcĐ.ĐứcĐ.ĐứcĐ.LýĐ.LýĐ.Lý 
T.Việt(Ôn) TLVT.AnhTLVT.Viết LT.Việt LT.Việt T.DụcT.AnhTinKỉ ThuậtKỉ ThuậtKỉ ThuậtKỉ ThuậtKỉ ThuậtKỉ Thuật 
TNghiệm T.Công T.Công T.Công T.Công LT.Toán LT.Toán TinT.AnhT.DụcLT.ToánLT.ToánLT.ToánLT.ToánLT.ToánLT.Toán 
T.ViệtToán Toán Toán NhạcT.AnhToán Toán Toán Toán T.AnhM.ThuậtTinToán Toán Toán  
T.ViệtT.AnhLT&CT.AnhToán Toán LT&CLT&CLT&CLT&CToán TinM.ThuậtLT&CLT&CNhạc 
Toán LT&CK.ChuyệnLT&CLT&CLT&CT.Công M.ThuậtTNXHTNXHLT&CT.AnhNhạcKhoaTinLT&C 
TNXHK.ChuyệnT.Viết K.ChuyệnK.ChuyệnTNXHTNXHTNXHTinT.AnhĐịa lýNhạcT.AnhHĐTTKhoaKhoa 
                 
T.ViệtLT.ViệtLT.ViệtLT.ViệtLT.ViệtT.AnhNhạcC.Tả C.Tả C.Tả M.ThuậtToán Toán T.AnhT.DụcTin 
T.ViệtLT.Việt LT.Việt LT.Việt LT.Việt T.AnhM.ThuậtLT.Việt LT.Việt LT.Việt NhạcLT&CLT&CT.DụcT.AnhTin 
TNghiệm LT.Toán LT.Toán LT.Toán LT.Toán M.ThuậtT.AnhLT.Toán LT.Toán LT.Toán T.DụcĐ.LýĐ.LýTinNhạcT.Anh 
T.AnhC.Tả C.TảC.TảC.Tả T.DụcTinToán Toán Toán T.AnhToán T.DụcNhạcToán Toán  
T.DụcT.DụcToán Toán Toán Toán Toán NhạcTinT.AnhToán TLVToán Toán TLVT.Anh 
T Viết Toán T.DụcHĐTTTLVTLVTLVTLVTLVTLVTLVHĐTTTLVTLVT.AnhTLV 
T.Viết HĐTTHĐTTT.DụcHĐTTHĐTTHĐTTHĐTTHĐTTHĐTTHĐTTT.DụcHĐTTT.AnhHĐTTHĐTT 
                 
Xuân Trang Hiếu DiễmVân Lý ĐàoHoaHiệpLệDanhChiến Quang Tiến Mãnh  
A.VinhB. Đức N.ThuậnN.ThuậnA.VinhB. Đức N.ThuậnN.ThuậnN.ThuậnA.VinhB. Đức N.ThuậnN.ThuậnN.ThuậnN.ThuậnA.Vinh 
                 
  7 buổi/tuần    9 buổi/tuần        
                 
                 
                 
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 05 : 27
Năm 2021 : 293